Půjčky a hypotéky od Kesh

Často kladené dotazy

Jak vám můžeme pomoci? 🙂

Zodpověděli jsme pro vás vybrané dotazy, které nám zákazníci posílají nejčastěji. Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte nám napsat na chatu nebo přes náš kontaktní formulář.

Žádost je zcela nezávazná

Kdo může o půjčku žádat?

O půjčku mohou zažádat občané České republiky starší 18 let, kteří pobírají alespoň jeden z těchto příjmů:

– plat ze zaměstnaneckého poměru (na dobu neurčitou a mimo zkušební či výpovědní lhůtu)
– důchod (starobní či invalidní)
– renta z předchozího zaměstnání

Takový příjem musí být zároveň zájemci o půjčku vyplácen na bankovní účet u jedné z českých bank. Bankovní účet by měl být zřízený alespoň tři měsíce.

Musím mít účet u České spořitelny?

Nemusíte. O půjčku mohou žádat nejenom klienti České spořitelny, ale také klienti jakékoliv jiné české banky.

Pro sjednání půjčky budeme potřebovat výpis z vašeho bankovního účtu v PDF. Pokud jste klientem České spořitelny, nemusíte PDF výpis z účtu dokládat a půjčku zřídíte okamžitě.

Klienti České spořitelny sjednají půjčku ihned online a po telefonu. Peníze pak mohou čerpat okamžitě prostřednictví internetového bankovnictví.

Klienti ostatních bank dokončí žádost o půjčku na jedné z tisíce poboček České spořitelny.

Kolik za vyřízení žádosti zaplatím?

Vyřízení žádosti o půjčku je zcela zdarma, stejně jako její vedení.

Musím dokládat potvrzení o příjmech od svého zaměstnavatele?

Ne. Při vyplňování online žádosti o půjčku nevyžadujeme potvrzení o výši vašich příjmů. Stačí nám elektronický výpis z bankovního účtu u jakékoliv české banky, kterého jste majitelem a na který vám příjem chodí.

Pokud jste klientem České spořitelny a chodí vám výplata na jejich účet, nemusíte výpis dokládat.

Co je třeba mít při ruce při sjednávání půjčky?

Před vyplněním žádosti online není potřeba mít cokoliv při ruce. V průběhu sjednávání půjčky však budete potřebovat:

– platný občanský průkaz vydaný v České republice
– mobilní telefon
– přístup na internet
– přístup do e-mailu
– přístup prostřednictvím internetového bankovnictví ke svému bankovnímu účtu

Půjčka je schválená, ale moje banka má zavřeno. Co to znamená?

Některé banky umožňují okamžité převedení peněz na účet jen do určité denní doby a obvykle jen v pracovní dny. Pokud o půjčku od České spořitelny žádáte večer nebo o víkendu, může se stát, že peníze nepůjde převést do 15 minut od schválení.

Nemusíte se ale bát. Vše vyřídíme a hned, jak vaše banka otevře, dáme vám o tom vědět a peníze převedeme. Pak už budete moci půjčku čerpat bez prodlení.

Na co mohu půjčku použít?

Půjčku můžete použít na cokoliv. Nejoblíbenějším využitím půjčky mezi našimi zákazníky je financování nákupu auta a sloučení stávajích úvěrů.

Co znamená RPSN?

RPSN je zkráceně roční procentní sazba nákladů. Vysvětlení tohoto a dalších bankovních termínů najedete v dokumentech před samotným podpisem smlouvy.

Mohu získat úvěr na bydlení i když nemám stavební spoření?

Ano. Nezajištěnou půjčku na bydlení získá každý zájemce, který splní podmínky. Stavební spoření však podmínkou není. Úvěr ze stavebního spoření je totiž zcela jiný produkt.

Jakým způsobem mám doložit účel nezajištěného úvěru, který jste mi poskytli?

Úvěr můžete doložit klasicky pomocí faktur a daňových dokladů, nebo pomocí snazší a oblíbenější metody – pomocí fotografií před a po dokončení stavby nebo rekonstrukce.

Mohu úvěr splatit předčasně?

Ano, můžete splatit úvěr předčasně. Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jakoukoliv jeho část kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše náhrady souvisejících nákladů, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.

Jaké dokumenty budu potřebovat?

Pokud jste klientem České spořitelny, stačí vám pouze občanský průkaz.
Jestli používáte účet v jiné bance, požádáme vás o potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo o daňové přiznání a poslední výpis z vašeho běžného účtu, kam vám chodí výplata a výpis za období před 6 měsíci.
Doklady pro zajištění úvěru zástavou nemovitosti (výpis z katastru, znalecký posudek atd.).
Doklady, kterými doložíte použití úvěru na bydlení (fotografie, smlouvy, faktury, účtenky apod.).

Jak staré doklady je možné předkládat pro čerpání?

Předkládané doklady nesmí být starší než 12 měsíců od data jejich předložení bance. V případě, že se jedná o doklady prokazující účelové použití vyplacené uspořené částky z vkladové části, mohou být tyto doklady starší, ovšem musí být vystaveny po datu uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Od kdy mám začít úvěr splácet?

Splácení úvěru začíná v následujícím kalendářním měsíci po prvním čerpání úvěru (příklad: první čerpání proběhlo v listopadu, počátek splácení od prosince). Splátka úvěru musí být uhrazena vždy nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce (rozumí se datum připsání platby na účet).

Mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Od úvěrové smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud byla úvěrová smlouva uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo mimo pobočky České spořitelny či poradenské kanceláře externích finančních zástupců, a současně dosud nedošlo ani k částečnému čerpání úvěru nebo uspořené částky, můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může banka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty.
Po odstoupení máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení, uhradit dluh z úvěrové smlouvy.

Co je to čerpání formou „zpětná úhrada“?

Čerpání úvěru je prováděno na účty třetích osob, např. prodávajícího, dodavatelů apod. V případě, že jste platbu již realizoval z vlastních zdrojů, je možné si ji nechat z úvěru zpětně proplatit. V takovém případě je potřeba předložit, kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) i doklad prokazující zaplacení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu nebo příjmový pokladní doklad.

Jaké náležitosti musí mít předkládané daňové doklady?

Pokud se rozhodnete prokazovat účelovost pomocí daňových dokladů, musí obsahovat minimálně označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením), dále musí vždy obsahovat identifikační číslo (IČ) dodavatele, druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny, cenu a datum prodeje.
Je možné předkládat doklady, které byly vystaveny na osoby zavázané v úvěru (dlužník, spoludlužník/ci), příp. vlastníky financované nemovité věci.
Není možné akceptovat faktury či jiné daňové doklady vystavené na třetí osoby, příp. na osobu, která je podnikatelským subjektem, tj. na straně odběratele je uvedena včetně IČ (a to i v případě, že by se jednalo např. o dlužníka). Stejně tak není možné akceptovat doklady, u kterých na straně dodavatele i odběratele figuruje ta samá osoba, byť je na straně dodavatele uvedena jako podnikatelský subjekt.

Když dokládám účelovost úvěru, musím doložit originály faktur a dalších dokladů?

Nemusíte, předkládejte jen ověřené kopie faktur a dalších dokladů, originál si ponechte. Kopii podle originálu vám zdarma ověří na pobočkách České spořitelny nebo externí partneři České spořitelny, případně můžete kopii nechat ověřit úředně. Kopie dokladů musí být čitelné a z dokladů musí být zřejmé za jaké zboží, materiál nebo práce byly vystaveny.

Co se stane, když nebudu schopen úvěr splácet?

Pro situace kdy nebudete moci úvěr splácet, doporučujeme sjednat si pojištění schopnosti splácet. Pokud taková situace nastane, kontaktujte poskytovatele úvěru.

Mohu úvěr splatit předčasně?

Ano, můžete splatit úvěr předčasně. Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jakoukoliv jeho část kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše náhrady souvisejících nákladů, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.

Co je rychlá půjčka?

Jde o menší a krátkodobý úvěr zpravidla od nebankovních poskytovatelů v rozsahu 1 až 20 tisíc korun na období do 30 dnů. Tyto úvěry se splácí formou jednorázové splátky po vypršení daného období.

Kdo může o půjčku žádat?

Zájemci ve věku 18 až 65 let.
Musí být občané České republiky, musí mít bankovní účet a musí mít trvalý příjem ze zaměstnání.

Je možné získat rychlou půjčku když jsem v registru?

Ano, zpravidla to možné je u nebankovních poskytovatelů.

Co je hypotéka?

Hypotéka je smlouva mezi vámi a bankou, která vám umožňuje získat půjčku na nákup nemovitosti. Smlouva obsahuje podmínky, za jakých vám banka poskytne peníze na nákup dobu nebo bytu. Ty zpravidla obsahují vaše osobní údaje, dobu trvání úvěru a úrokovou míru (cenu vyjádřenou v procentech, za kterou vám banka peníze půjčí). Jednoduše řečeno, přislíbíte bance, že půjčku nepoužijete na nic jiného než na nákup nemovitosti, a že jí budete splácet.

Kolik si můžu půjčit?

Banky v současné době půjčují do 90% hodnoty nemovitosti. Podle nařízení ČNB to však mohou nabídnout pouze 15% zákazníků. Banky tak nejsou schopné nabídnout financování celého nákupu, ale vyžadují alespoň minimální podíl zákazníka na nákupu.

Čím můžu za hypotéku ručit?

Za hypotéku vždy ručíte nemovitostí. Nemusí to však být nutně ta stejná, na kterou si hypotéku berete. Ručit můžete jakoukoli nemovitostí nacházející na území ČR. Výměnou za to vám hypotéka ze všech druhů úvěrů nabízí ty nejlepší podmínky pro pořízení bydlení.

Je nějaký věkový limit pro získání hypotéky?

V podstatě žádný věkový limit není, ale banky obvykle požadují splacení ještě v produktivním věku, tzn. do 70 let věku. Pokud tedy žádá osoba ve věku 50 let, může si vzít hypotéku maximálně na 20 let. Pokud je ale u hypotéky mladší spolužadatel, může být splatnost hypotéky i delší.

Je možné si vzít hypotéku na rekonstrukci?

Ano, na rekonstrukci si určitě můžete vzít hypotéku.

Můžu získat hypotéku, když jsem uvedený v registru?

Pokud jste v současné době vedeni v registru dlužníků, tak zpravidla banky žádost ihned zamítají. Pokud jste měl/a záznam v registru v minulosti a nyní již nemáte, tak na hypotéku dosáhnout můžete. Každou žádost banky posuzují individuálně – vždy záleží na konkrétním případě a nejlepší je vyplnit formulář a získat bližší informace.

Můžu získat hypotéku, když příjmy ze zahraničí?

Ano, je to možné. Banky obvykle vyžadují vyplnění formuláře navíc (Potvrzení o příjmu ze zahraničí) nebo chtějí předložit vaše vlastní dokumenty prokazující příjem ze zahraničí, které budou úředně přeložené do češtiny.

Můžu získat hypotéku jako občan Slovenské republiky?

Ano, i občané Slovenské republiky mohou získat hypotéku od české banky na nákup nemovitosti.

Můžu získat hypotéku jako podnikatel (OSVČ)?

Ano, samozřejmě. Banky budou chtít doložit příjmy za poslední dvě zdaňovací období s tím, že vaše podnikání muselo v uplynulém zdaňovacím období trvat alespoň 6 měsíců.

Můžu získat hypotéku na družstevní byt?

Ano, je to možné, avšak pouze za předpokladu, že se družtevní byt bude převádět do osobního vlastnictví, nebo když hypotéku zajistíte jinou vhodnou nemovitostí v osobním vlastnictví.

Můžu získat hypotéku na nemovitost v zahraničí?

Ano, hypotéku si můžete vzít na koupi nemovitosti kdekoli po světě. Za hypotéku však banky požadují ručit nemovitostí na území ČR.

Můžu získat hypotéku na stavbu rekreačního objektu?

Ano, na tento účel vám hypotéku české banky poskytnou, i když na pozemku nemůže být stavba k trvalému bydlení. Ručit za hypotéku můžete jakoukoli nemovitostí na území ČR včetně té, kterou si pořizujete.

Jaký je postup při poskytování hypotéky?

O poskytnutí úvěru nás požádáte formou vyplnění formuláře žádosti. Zvolený finanční partner – poskytovatel hypotéky – vás obratem zkontaktuje a provede úvodní konzultaci po telefonu.

Následně k žádosti přiložíte doklady podle požadavků banky, obvykle osobně na pobočce. Jde zejména o doklady prokazující účel použití úvěru, zajištění úvěru, doklady o příjmech, výdajích a peněžitých závazcích (dluzích) a další informace o finanční a majetkové situaci (zadluženost, majetkové vypořádání apod.).

Po přijetí žádosti banka posoudí schopnost splácet požadovaný úvěr. Informace o příjmech, výdajích a peněžitých závazcích (dluzích) banky ověřují prostřednictvím interních a hodnověrných externích zdrojů. Ověřují také hodnotu a vhodnost nemovitosti, kterou nabízíte k zajištění hypotéky. Výsledek posouzení žádosti vám banka oznámí spolu s individuální nabídkou v případně schválení.

Jste banka?

My banka nejsme. Spolupracujeme ale s českými bankami, stavebními spořitelnami i nebankonvními poskytovateli krátkodobých a spotřebitelských úvěrů, včetně P2P platforem.

Můžu vám zavolat?

Telefonní číslo pro zákazníky bohužel nemáme. Po vyplnění formuláře vám zavolají kolegové z dané banky nebo poskytovatele úvěru či hypotéky. Pokud nás chcete kontaktovat, napište nám na chatu, na Facebooku nebo přes kontaktní formulář.

Kde najdu vaši pobočku?

Kamennou pobočku pro naše zákazníky neprovozujeme. Naše služby jsou pouze v online podobě.