Půjčka od kesh

Kdo může žádat

Nemáme co skrývat a věříme v transparentnost. Když u nás požádáte o úvěr, máte právo znát, jak žádosti posuzujeme a jaké jsou podmínky.

Zde uvádíme všechny základní podmínky a faktory, které v žádostech o půjčku posuzujeme.

Žádost je zcela nezávazná

Insolvence

Banky v ČR žádosti od zájemců s insolvencí ihned zamítají, a to dokonce i po dokončení procesu oddlužení. Insolvence neboli oddlužení je jedna z možností jak řešit finanční úpadek. Během této doby musí dlužník veškeré vydělané peníze mimo životního minima použít na splácení dluhů.

Ne

Není možné žádat

Registr

Banky v ČR žádosti od zájemců se záznamem v registrech dlužníků ihned zamítají. Při schvalování úvěru se vždy nahlíží do několika registrů, zejména registru Solus, Bankovního registru a Nebankovního registru.

Ne

Není možné žádat

Mateřská a rodičovská

Banky v ČR žádosti od zájemců na mateřské či rodičovské dovolené ihned zamítají.

Ne

Není možné žádat

Nezaměstnaní

Banky v ČR žádosti od zájemců, kteří jsou v danou chvíli nezaměstnaní či pobírají státní podporu v nezaměstnanosti ihned zamítají.

Ne

Není možné žádat

Peníze na ruku

Půjčky jsou vypláceny vždy bezhotovostní platbou na bankovní účet. Žadatel o úvěr musí mít účet vedený u jedné z českých bank.

Ne

Není možné žádat

Začínající podnikatel

Banky v ČR žádosti od zájemců, kteří potřebují půjčit na začátek podnikání zamítají. Pro tyto potřeby je možné použít jiné produkty bank, které však v současné době nenabízíme.

Ne

Není možné žádat

Cizinci

Občané jiných zemí mohou získat úvěr, pokud mají platné povolení k trvalému pobytu a splňují ostatní podmínky pro získání úvěru – zejména zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Ano

Pokud mají platné povolení k trvalému pobytu v čr

Zaměstnaní

Zásadní podmínkou pro získání úvěru je alespoň jeden z těchto příjmů: plat ze zaměstnaneckého poměru (na dobu neurčitou a mimo zkušební či výpovědní lhůtu), důchod (starobní či invalidní), renta z předchozího zaměstnání. Příjmy se dokládají výpisem z bankovního účtu za poslední 3 měsíce nebo potvrzením o příjmu vystavené od zaměstnavatele. Pokud žadatel pracuje na dohodu, je ve zkušební či výpovědní době, bude mu žádost zamítnuta.

Ano

Pokud pracují na dobu neurčitou či určitou, pobírají důchod nebo rentu z předchozího zaměstnání

OSVČ

Zásadní podmínkou pro získání úvěru u OSVČ je dodání daňové přiznání. To znamená, že OSVČ musí podnikat minimálně jeden rok. Zároveň banky požadují dodání potvrzení o zaplacení daně finančnímu úřadu.

Ano

Pokud podniká minimálně 1 rok a je tak schopný dodat daňové přiznání a potvrzení o zaplacení daně finančnímu úřadu

Důchodci

Schválování půjček pro žadatele v důchodu je velmi individuální. Obvykle je však možné do věku kolem 70 let. Podmínkou je také pobírání starobního, invalidního nebo vdovského důchodu.

Ano

Velmi individuální, ale obvykle možné do věku do 70 let

Půjčka u jiné banky

Žadatel může požádat o úvěr, přestože už splácí v současné době půjčku u jiné banky či poskytovatele. Je také možné půjčku sloučit nebo převést za účelem snížení úroků či výše splátek.

Ano

Je možné žádat

Předčasné splacení

Půjčku je vždy možné podle zákona předčasně splatit. Předčasné splacení může být zpoplatněno. Poplatek se liší podle banky, obvykle však dosahuje 1% z výše mimořádné splátky.

Ano

Je možné předčasně splatit